Opbouw familie archief


Gekozen is om de familie Smits en de familie Bekkers afzonderlijk te beschrijven en daarnaast om de familie Smits-Bekkers te beschrijven als beide families samen komen in het huwelijk van onze ouders/grootouders in oktober 1940. Het zijn interessante families dIe leefden in rustige en ook in roerige tijden. De gegevens gaan terug tot de 17e eeuw. Samen met de mooie verhalen die er zijn, verschaffen ze ons een inkijkje in het leven van onze voorouders.  

De gegevens leggen we vast op deze website zodat er een dynamisch archief ontstaat waarbij nieuwe informatieve gegevens en/of gewijzigde omstandigheden kunnen worden toegevoegd.

*Alice heeft op de familiedag 2023 aangegeven graag deel te gaan uitmaken van ons groepje familie archief. Natuurlijk zijn we hier heel blij mee. De geschiedenis doorgeven maakt het interessant. Op 18 september overleggen we voor de eerste keer met zijn vieren